SMK KIMIA TUNAS HARAPAN JAKARTA

Ketua Yayasan Pendidikan Putera Jakarta
Komite Sekolah : Lilik Ribbibanbi Alikarta, ST
Kepala Sekolah : Drs. Rudi Marsito, M.Pd
Wakasek : Sofie Miharni, S.Si, M.Pd
Wakasek Kurikulum : Nur Umayah, S.Pd
Wakasek Humas : Marsudiyati, S.Pd
Wakasek Kesiswaan : TT. Wahyu C, S.Pd
Wakasek Sarana Pra Sarana : Syafei, S.Kom
Koordinator Normatif : Oni Nuroni, M.Pd
Koordinator Adaftif : Syabila, S.Pd
Koordinator Perpustakaan : Nurlela, S.Pd
Koordinator Prakerin : Sofie Miharni, S.Si, M.Pd
Koordinator BP / BK : Eka Trisna, S.Pd
Koordinator Osis dan Eskul :Maemunah, ST
Kepala Program Jurusan Kimia Industri : Oni Nuroni, M.Pd
Kepala Tata Usaha : Siti Baari
Staff Tata Usaha : Nur Azis
Staff Tata Usaha :
Staff Tata Usaha : Aan Sunandar
Operator Sekolah : Rini Martanti, S.T
Bendahara Sekolah : Rita Marlina Alam, S.E
Staff Keuangan : Tuti Kusmiharti, S.E